Vi behöver dig!

Samhällets stöd till rehabilitering av människor med MS är otillräcklig. De offentliga insatserna behöver rejäl förstärkning med stora resurser.
   Vår uppgift är därför att skapa ekonomiska möjligheter för den som lever med MS att få stöd till rehabilitering och hjälpmedel som gör det möjligt att fortsätta arbeta och leva ett socialt liv med hög livskvalitet.
   Därför behövs din gåva!

Kontakta oss!

MSfonden (EMSF)
Stora Nygatan 59
211 37 Malmö

040 – 30 66 60
epost: MSfonden